Η τροπολογία είχε ετοιμαστεί πριν από το Πάσχα, κατατέθηκε εκπρόθεσμα στις 28 Απριλίου και με τις ίδιες 14 υπογραφές βουλευτών και πάλι τη Δευτέρα το βράδυ. Περιφρονώντας την πλούσια νομολογία του ΣτΕ, η κυβέρνηση διά των βουλευτών, με το τρικ του ορισμού των βοσκοτόπων, αλλάζει τον προορισμό και τον χαρακτήρα των δασών και των δασικών εκτάσεων, όταν κατά το ΣτΕ ο βοσκότοπος αποτελεί χρήση γης και όχι εδαφοπονική μορφή.
Με το καθ' ύλην αρμόδιο ΥΠΕΚΑ για την προστασία των δασικών οικοσυστημάτων να σιωπά και το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης να πανηγυρίζει "για την ενίσχυση της κτηνοτροφίας", οι βοσκήσιμες εκτάσεις μετονομάζονται σε βοσκοτόπους. Περιγράφονται δε ως εκτάσεις "στις οποίες αναπτύσσεται αυτοφυής ή μη βλάστηση ποώδης, φρυγανική ή ξυλώδης, με θαμνώδη η αραιή δενδρώδη μορφή ή και μικτή, οι οποίες δύναται να χρησιμοποιηθούν για βόσκηση αγροτικών ζώων".
Η τροπολογία προς άγραν ψηφοφόρων έρχεται χωρίς να έχουν προσδιοριστεί εκ των προτέρων οι βοσκήσιμες εκτάσεις, ενώ οι προδιαγραφές των προσωρινών διαχειριστών σχεδίων βόσκησης, τα οποία θα ισχύουν για ένα χρόνο, θα καθοριστούν εν καιρώ με ΚΥΑ και τα οριστικά σε τρία χρόνια με πρωτοβουλία των κτηνοτροφικών οργανώσεων...
Λ.ΣΤ.
*εφημερίδα Η ΑΥΓΗ 25.05.2014